Pihenési és vezetési idők

Gépjárművezetők vezetési és pihenőidejére vonatkozó EU előírások egyszerűsített útmutató táblázata (2007. 04. 11 után)

Vezetési idők Pihenő idők
Napi Heti vagy napi pihenőidők között maximum:
– 9 óra / nap
hetente kétszer hosszabítható
– 10 óra / nap
A hét hétfő 00:00-tól vasárnap 24:00-ig tart.
11 óra / nap egybefüggően
A járművezetőnek bármely két heti pihenőidő között legfeljebb 3 csökkentett (9 órás) napi pihenőideje lehet.
12 óra / nap ha megosztott pihenőt tart
maximum két részre osztható, ebből az utóbbi szakasz szünet nélkül legalább 9 óra.
Csak álló gépkocsi fekvőhelyes fülkéjében, szállodában, telephelyen, lakhelyen tölthető a járművezető közben egyéb munkát nem végezhet.
30 órás ciklus 2 gépkocsivezető esetén alkalmazható Mindkét gépkocsivezető 9 óra/nap egybefüggő pihenőidőt köteles eltölteni. Álló jármű!!
Heti Maximum: 56 óra, a hatodik vezetési nap után heti pihenőt kell tartani. A 6-ik munkanap végéig halasztható, ha a 6 napi vezetési idő nem haladja meg a maximumot. Egybefüggő 45 óra, mely csökkenthető akár 24 óra egybefüggő pihenőidőre.
Minden csökkentést a hetet követő 3-ik hét vége előtt vissza kell pótolni egy legalább 9 órás  pihenőidőhöz kapcsolva.
Bármely két, egymást követő héten a járművezetőnek
tartania kell legalább:
– két rendszeres (45 órás) heti pihenőidőt, vagy
– egy rendszeres (45 órás) heti pihenőidőt és egy legalább 24 órás csökkentett heti pihenőidőt.
Kétheti Bármely egymást követő két héten maximum 90 óra. Az egyik héten kezdődő, másik héten folytatódó heti pihenőidőt a két hét bármelyikéhez lehet kapcsolni
(de mindkettőhöz nem).
Folyamatos vezetés és szünetek Nem pihenő idő!
4,5 óra vezetési idő
után legalább 45 perc.
A 45 perc bármikor történő elérése után 4,5 óra vezetés újra kezdhető.
Ez a szünet felcserélhető egy legalább 15 perces szünettel, amelyet egy legalább 30 perces szünetnek kell követnie, elosztva e szüneteket oly módon hogy megfeleljenek az első bekezdés rendelkezéseinek.
Pihenőidő megszakítása (komp, vonat) Pihenőidőt megszakítani vasútra, hajóra ráállás, leállás céljából legfeljebb 2-szer lehet.
A megszakítás maximum 1 óra lehet.
A járművezető számára háló-vagy
fekvőhelynek kell rendelkezésre állnia.
Rendkívüli esetek Az előírásoktól rendkívüli, előre nem látható ok miatt el lehet térni, ha:
– a közlekedés biztonságát nem veszélyezteti,
– a legközelebbi várakozóhely eléréséig tart,
– a gépjárművezető, az utasok, a rakomány biztonsága érdekében.Az eltérés módját és okát a menetíró korong v. szalag hátoldalára rá kell írni.
Korong / kártya használat A járművezetőknek minden nap használniuk kell az adatrögzítő lapot vagy járművezetői kártyákat, amikor járművet vezetnek, attól az időponttól kezdve, amikor a járművet átveszik. Az adatrögzítő lapot vagy járművezetői kártyákat nem szabad kivenni a napi munkaidő vége előtt, kivéve ha a kivétel egyébként engedélyezett.

A táblázat tájékoztató jellegű, az előírásokat az Európai Unió Tanácsának 3821/85/EGK rendelete, valamint az Európai Parlament és a Tanács 561/2006/Ek rendelete tartalmazza.

AETR egyezmény

Az új jogszabály rendelkezéseinek be nem tartása anyagi felelősséget vonhat maga után, és a súlyosan gondatlan vagy szándékos jogszabálysértés még hatósági bírság nélkül is azonnali felmondásra adhat okot, azaz megalapozhatja a fennálló munkaviszonynak a munkáltató részéről történő azonnali megszüntetését a hatályos kollektív szerződés szerint, illetőleg ha ezt munkaadó és munkavállaló rögzíti.

A gépkocsivezetők által elkövetett szabálysértésekért a jövőben a fuvarozó vállalkozást is felelősség terheli.
A konkrét esetekben figyelembe vehető bármely bizonyíték arra vonatkozóan, hogy ésszerűen nem lehet a szállítási vállalkozást felelősnek tekinteni az elkövetett szabálysértésért.
Ez esetben a fuvarozóknak kell bizonyítaniuk „ártatlanságukat”: miszerint nem adtak a rendelettel ellentétes utasításokat alkalmazottjaiknak.
A megállapított felelősségben osztoznak a szerződéses partnerek is.
A teljes szállítási lánc együttes felelősségének új elve elismeri, hogy – különösen a megbízók – gyakran túlzott nyomást gyakorolhatnak a fuvarozókra, szabályszerűen teljesíthetetlen határidők kikötésével.

A 2007. április 11-én hatályba lépő 561/2006/EK Rendelet kapcsán a legjelentősebb vezetési- és pihenőidő előírások az alábbiak:
Vezetési időszak: az az összeadódott vezetési idő, amely egy – napi vagy heti – pihenőidő vagy egy szünet (megszakítás) után kezdődik és addig tart, amíg a forgalmi utazó munkavállaló újabb pihenőidőt vagy szünetet (megszakítást) tart. A vezetési időszak folyamatos vagy megszakított lehet.
A napi vezetési idő nem haladhatja meg a 9 (kilenc) órát. A napi vezetési idő azonban hetente legfeljebb két alkalommal meghosszabbítható: legfeljebb 10 (tíz) órára.
A heti vezetési idő (hétfő 0 óra és vasárnap 24 óra között) nem haladhatja meg az 56 (ötvenhat) órát.
Az összeadódott vezetési idő bármely egymást követő két hét alatt nem lehet több 90 (kilencven) óránál.

Munkaközi szünet, amely a jogszabályi szövegben mint „szünet” szerepel:
Az AETR egyezmény 7.Cikk I. pontja és az 561/2006/EK rendelet II. fejezet 7. cikke szerint négy és fél órás folyamatos vezetési idő után a gépjárművezető legalább 45 perces szünetet köteles tartani (kivéve, ha a pihenőidejét kezdi meg).
Ez csak egy legalább 15 perces, majd azt követő legalább 30 perces szünettel helyettesíthető.

2007. április 11-e után tehát a „megszakítás” már nem osztható három részre, hanem legfeljebb csak kettőre:
15+30 percre. A 15, illetőleg 45 percnél rövidebb időtartamú megállás nem minősül szünetnek.
Napi pihenőidő: A munkavégzés befejezése és az azt követő munkakezdés közötti egybefüggő időtartam, amelyet a munkáltató a munkavállaló részére pihenésre köteles biztosítani, amely idő alatt járművezető szabadon rendelkezik idejével.
Az előző napi pihenőidő vagy heti pihenőidő vége után minden 24 órás időszakon belül újabb napi pihenőidőt kell tartani.
Rendszeres napi pihenőidő”: bármely, legalább 11 órát tartó pihenő, amelyet fel is lehet bontani, de ez esetben az összesen legalább 12 óra csak egyféleképpen, és csak kétfelé darabolható: az első része szünet nélkül legalább 3 óra, a második része pedig szünet nélkül legalább 9 óra kell, hogy legyen.
„Csökkentett napi pihenőidő”: legalább 9 óra, de kevesebb, mint 11 óra pihenő.
A napi pihenőidő kiterjeszthető rendszeres heti pihenőidővé vagy csökkentett heti pihenőidővé.
Bármely két heti pihenőidő között legfeljebb három csökkentett napi pihenőidő lehet.
Többfős járat esetén a napi vagy heti pihenőidő végétől számított 30 órán belül újabb legalább 9 órás napi pihenőidő tartása kötelező.

Heti pihenőidő (azaz heti pihenőnap):

I./ „rendszeres heti pihenőidő”: bármely, legalább 45 órás pihenő.
II./ „csökkentett heti pihenőidő”: bármely 45 óránál rövidebb pihenő, amely legalább 24 óra folyamatos időtartamra csökkenthető.
– Bármely két egymást követő héten a gépkocsivezetőnek két rendszeres (45 órás) heti pihenőt,
vagy egy rendszeres és egy csökkentett (legalább 24 órás) heti pihenőt kell tartania. Vagyis legalább kéthetente kötelezően jár a 45 órás rendes pihenőidő.
– A csökkentést kompenzálni kell egy, a kérdéses hetet követő harmadik hét vége előtt
egybefüggően eltöltött, a csökkentésnek megfelelő pihenővel, melyet egy másik, legalább 9 óráspihenőidőhöz kell kapcsolni.
– Azt a pihenőidőt, amely két hétre oszlik el, bármelyik héthez lehet számítani, de mindkét héthez nem.

Személyszállításhoz kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok
összegéről

1. A járművezető megszakítás nélküli folyamatos vezetés időtartamának túllépése (percben):
a) 6 percig 50 000,- HUF
b) 6 perc felett – 20 percig 100 000,- HUF
c) 20 perc felett – 40 percig 200 000,- HUF
d) 40 perc felett – 90 percig 300 000,- HUF
e) 90 perc felett – 400 000,- HUF
2. A járművezető napi, hatnapi vagy kéthetes vezetési idejének túllépése (az előírt időtartam %-ban):
a) 5%-ig 50 000,- HUF
b) 5% felett – 10%-ig 100 000,- HUF
c) 10% felett-15%-ig 200 000,- HUF
d) 15% felett-20%-ig 300 000,- HUF
e) 20% felett 400 000,- HUF
3. A járművezető napi, heti pihenőidejének be nem tartása (az előírt időtartam %-ban):
a) 95%-ig 50 000,- HUF
b) 94-90%-ig 100 000,- HUF
c) 89-85%-ig 200 000,- HUF
d) 84-80%-ig 300 000,- HUF
e) 80% alatt 400 000,- HUF

Bejegyzés megosztása:

Facebook
Twitter
LinkedIn

A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa. Adatvédelmi nyilatkozat.